zondag 26 november 2017

Dorpshulp Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum is een feit!


De oprichtingsstatuten zijn bij de notaris vastgelegd.

Daarmee is Dorpshulp formeel een feit en kunnen we nu echt aan de slag. Het voorlopige bestuur is uitgebreid met Ina Gerrits, die Erna zal assisteren bij het secretariswerk.
We denken in maart 2018 de eerste Algemene Ledenvergadering te houden en dan wordt officieel een bestuur benoemd. Naar aanleiding van enkele vragen: Dorpshulp is een initiatief van inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs, maar ook mensen in de directe omgeving kunnen meedoen! Dorpshulp is een Coöperatie, wat inhoudt dat de leden, net als bij een vereniging, bepalen wat er gebeurt. Zij benoemen het bestuur, stellen het financiële beleid vast en controleren dat. Iedereen kan lid worden: als je wilt helpen, als je hulp wilt krijgen, of als je gewoon dit prachtige werk wilt steunen.
De belangrijkste stappen die we nu gaan nemen zijn:
  • Praten met iedereen die zich heeft opgegeven. Doel is het lidmaatschap definitief te maken, en te overleggen over de activiteiten die we gaan opzetten. De prioriteiten die op de bijeenkomst van 4 juli zijn bepaald zijn leidend. Inspraak dus! Maar ook de vraag wat wil jij doen?
  • Praten met organisaties waar we mee te maken krijgen, bijvoorbeeld Charitas en de Sociale Wijkteams, met als doel elkaar te helpen en te versterken.